משרדי ארדינסט, בן נתן טולידאנו ושות'

שטח: 1,000 מ"ר
אדריכלות: אורבך הלוי
ניהול פיקוח הפרויקט: טופ הנדסה