ורינט

שטח: 1500 מ"ר
אדריכלות: סתר אדריכלים בע"מ
ניהול  פיקוח הפרויקט: י. בנדל ניהול פרויקטים