פתאל בני ברק

שטח: 3800 מ"ר
אדריכלות: רואי דויד
ניהול פיקוח הפרויקט: י. בנדל ניהול פרויקטים