פתאל רעננה ROOMS

שטח: 4000 מ"ר
אדריכלות: רואי דויד
ניהול פיקוח הפרויקט: י. בנדל ניהול פרויקטים